BES La Salle - Universitat Ramon Llull
 
   
    home | site map | contact search   català · castellano   
Enginyeria i Arquitectura La Salle Universitat Ramon Llull

  DOWNLOADS   
  
 if you can't download: Right button>>Save destination as...

OTHER CAMPUS


OTHER AREAS


OTHER PROGRAMS


GRDI. Máster en Gestión de I+D+i (Barcelona)

Lloc: Barcelona
Duració: 45 crèdits ECTS
Inici: Febrer 2013
Horari: Divendres de 16h a 22h i dissabtes de 9h a 15h

Objectius

A l’actual mercat europeu hi ha un col·lectiu cada vegada més ampli de professionals que realitzen tasques de gestió i planificació de l’RDI – de perfil administratiu, tècnic o directiu – que responen a la necessitat d’incorporar personal especialitzat amb capacitat de desenvolupar tasques de suport complexes als processos de recerca, transferència de coneixement o innovació.

Davant la creixent demanda d’aquest perfil professional – especialment de tècnics i directius –, amb capacitats requerides cada vegada més específiques, aquest màster presenta una oferta formativa ajustada a les seves necessitats i fa possible l’ampliació i el reconeixement formal de les seves competències. També ofereix els coneixements i habilitats necessàries per a l’assumpció de responsabilitats en la direcció de projectes i equips d’RDI.


Introducció al GRDI

El Màster en Gestió de RDI proporciona als professionals del sector els coneixements i els instruments clau per a que adquireixin competències que els permetin la millora de les capacitats i les habilitats per a desenvolupar tasques de direcció, planificació i gestió en l’àmbit de la recerca i la innovació tant en sectors empresarials, públics o universitaris.

La gestió de les àrees i activitats d’RDi és una disciplina relativament nova però d’importància creixent a casusa de l’increment progressiu dels recursos en RDI en els darrers anys. L’augment de la complexitat i la diversitat de polítiques marc de suport (7PM, Plan Nacional, etc.), la internacionalització i competitivitat creixent de la RDI en tots els seus àmbits, així com la maduresa assolida per les estructures que conformen el sistema d’RDI local (centres de recerca, living labs, parcs científics i tecnològics) són alguns dels principals factors que demanden cada vegada una major preparació dels professionals d’aquest sector.


Director: Josep Huguet i Biosca
Coordinadors: Francesc Miralles i Albert Castellanos Maduell
Idioma: CastellàCareer Development
Job Search and Career Development Service
Recognitions
Recognitions obtained by our Business School.
Barcelona Guide
   © 2009 All rights reserved. Web developed by "Centre de Serveis Informàtics" - Powered by Polymita Technologies - Legal warning
IACBE AACSB CLADEA IALU