BES La Salle - Universitat Ramon Llull
 
   
    home | site map | contact search   català · castellano   
Enginyeria i Arquitectura La Salle Universitat Ramon Llull

  DOWNLOADS   
  
 if you can't download: Right button>>Save destination as...

OTHER CAMPUS


OTHER AREAS


OTHER PROGRAMS


Máster en Pensamiento y Creatividad para el mundo tecnológico y empresarial

Lugar: Barcelona
Duración: 1 año académico (60 Créditos)
Inicio: 02/10/2017
Horario: Miércoles de las 18:30h a las 21:00h

Introducció

Aquest màster ofereix una introducció al pensament contemporani d’altíssima qualitat gràcies a la selecció del professorat que l’imparteix.

Destinat especialment ―encara que no només― a persones de formació científica o tècnica, per desenvolupar la seva capacitat reflexiva i creativa.


Màster presentat, sobretot, per al gaudi i la formació personal, però que suposa, alhora, una aportació a la professionalitat i a les distintes responsabilitats empresarials.

A través del coneixement dels punts neuràlgics de la filosofia, la literatura i l’art, s’arriba a emprar el llenguatge de forma més apropiada, a tenir més idees i potència imaginativa, i a disposar de més elements per resoldre conflictes i dirigir equips.

Organitzen La Salle URL i la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull

Director: Josep M. Esquirol
Language: Spanish

Barcelona Campus. Visit site.

Career Development
Job Search and Career Development Service
Recognitions
Recognitions obtained by our Business School.
Barcelona Guide
   © 2009 All rights reserved. Web developed by "Centre de Serveis Informàtics" - Powered by Polymita Technologies - Legal warning
IACBE CLADEA IALU