BES La Salle - Universitat Ramon Llull
 
   
    home | mapa web | contacta cercar   castellano · english   
Enginyeria i Arquitectura La Salle Universitat Ramon Llull

  DOWNLOADS   
  
 si no se't descarrega: Botó dret>>Guardar destino...

ALTRES CAMPUS


ALTRES AREES


ALTRES PROGRAMES


MPIA. Màster Universitari en Projecte Integrat d'Arquitectura (Barcelona)

Beques i Ajudes

Obra social “la Caixa”
La Fundació "la Caixa", amb la voluntat de contribuir al perfeccionament del potencial humà existent en tot el seu àmbit d'actuació i convençuda de la importància que tenen el progrés científic, la investigació i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, convoca 100 beques per cursar un màster oficial a qualsevol universitat o centre d'ensenyament superior d'Espanya  [ + ]

Fundación Carolina
El Programa de Formació de la Fundación Carolina té com a objectiu promoure l'ampliació d'estudis de llicenciats universitaris així com l'especialització i actualització de coneixements de postgraduats, professors, investigadors, artistes i professionals procedents d'Amèrica Llatina  [ + ]

Generalitat de Catalunya/AGAUR  [ + ]
 • DEBEQ : Renovar els ajuts a les persones que han obtingut la condició de beneficència en el marc de la Resolució IUE/4021/2007, de 10 de desembre (DOGC num.5051, de 18.1.2008), pel que s'aproven les bases i sobre la convocatòria d'ajuts per a la concessió de beques de cooperació internacional i desenvolupament.
 • MAST-GRAL : Aquesta convocatòria de beques constitueix un dels instruments que contribueixen de forma més eficaç fent possible el principi d'igualtat d'oportunitats; i també, millora d'eficiència educativa ja que permet aprofitar els potencials de molts joves que pertanyen a famílies de baixes rendes.
 • QUEBEC-EX : L'Oficina de l'Espai Europeu del Coneixement i Projecció Internacional de les Universitats de Catalunya gestiona la concessió de beques atorgades pel Ministeri d'Educació de Quebec per a l'a l'exempció de matrícula suplementària exigida a estudiants universitaris estrangers.
Beca HERMANO DANIEL CABEDO
Beca d'estudis per cursar grau, màster o doctorat a Escola d'Enginyeria i Arquitectura La Salle Universitat Ramon LLull.

Beques MAEC/ACEID
Les beques tenen com a finalitat la realització d'estudis de postgrau, doctorat i investigació CAPITULO II  [ + ]

Beques DAAD
Financiació a alemanys per estudiar en Espanya  [ + ]

Consejo Nacional de Ciència i Tecnologia de Mèxic
CONACYT concedeix beques a ciutadans mexicans per realitzar estudis de postgrau a l'estranger  [ + ]
 • Convocatòria Beques CONACYT en l'Estranger 2009
 • Convocatòria Beques CONACYT - FUNED
SEESCyT
Concedeix beques a ciutadans de República Dominicana per realitzar estudis de postgrau a l'estranger  [ + ]


Beques La Salle Internacional

Objectiu de la Beca
Dotació
Candidats
Places
Aplicació
Inscripció al Procés d’ Admissió
Documentació
Selecció i Concessió
PDF Informatiu del Programa de Beques La Salle Internacional
Per a més informació

Objectiu de la Beca
Que titulats universitaris de qualsevol nacionalitat i amb excel·lent expedient acadèmic puguin cursar presencialment estudis de Màter a La Salle - Universitat Ramon Llull, i que a la vegada els becats col·laborin en funcions operatives de la Universitat.

Les Beques LA SALLE són de col·laboració, o sigui que els alumnes becats recolzen en les funcions operatives del Campus La Salle durant 6 hores setmanals.

Les beques s'atorguen per estudiar en els Programes Màsters dels Campus LA SALLE a Barcelona.

La beca tindrà la mateixa duració que els estudis als quals accedeixi el becat.
up

Dotació
La beca inclou dotació econòmica de fins 4.800 euros del cost acadèmic per seguir els Programes Màsters La Salle en el Campus Barcelona.

Aquesta beca es únicament d’estudis, en cap cas es troben estipulats dins la dotació de la beca les despeses de viatge des del país d’origen del becari cap a Espanya, ni els costos d’allotjament i manutenció durant el període lectiu.
up

Candidats
Graduats universitaris procedents de qualsevol país en possessió d'un títol de llicenciatura o l’equivalent, que els hi permeti accedir als estudis d'un Màster a Espanya.

Poden aplicar al Programa de Beques La Salle Internacional tots els alumnes que compleixin els següents requisits:
 • Titulats universitaris que hagin finalitzat els estudis en els darrers 5 anys.
 • Excel·lent currículum acadèmic.
A més, hauran de complir amb els requisits exigits en el programa del Màster que desitgin cursar i superar les proves d’admissió pròpies de La Salle.
up

Places
Un alumne becat per a cada grup de màsters o postgraus.
up


Aplicació

Màsters que s’inicien l’Octubre-Novembre 2010
Inici del procés: 15 de gener de 2010.
Tancament Procés: 15 de Juny de 2010.
Resolució i publicació de la llista de becats: 18 de Juny de 2010.


up

Inscripció al Procés d’ Admissió
Els interessats hauran d’ efectuar el pagament de 70 euros en concepte d’Inscripció del Procés d’Admissió a través d’ alguna de les següents 2 fórmules:
 • Mitjançant transferència bancària al següent número de compte, indicant el nom, cognom i màster:

  A NOM DE: FUNITEC
  CODI DEL PAIS: ES48
  NUMERO DE COMPTE: 00494750192116012508
  SWIFT: BSCHESMM
  BANC: Banc Santander Central Hispano
  DIRECCIÓ: Carrer Mandri #34
  Codi Postal: 08022
  CIUTAT: Barcelona, España
  TELÈFON: (+34) 93-212 7035

 • Mitjantçant targeta de crèdit:

  En aquest cas, posar-se en contacte amb:
  Sofía Miro
  Telèfon - 932 902 404
  smiro@salle.url.edu
El rebut del pagament dels 70 euros haurà de ser escanejat i dipositat juntament amb els documents d’ admissió a: www.masterslasalle.net/inscripciones
up

Documentació
 • Còpia del document de transferència dels 70 € (euros) de pagament en concepte de Gestió del Procés d’ Admissió.
 • Sol·licitud d’ Inscripció (segons model de La Salle www.masterslasalle.net/solicitud).
 • Document d’ Identitat o Passaport (escanejat), únicament la pàgina on hi figuren les seves dades personals.
 • Una fotografia tamany passaport (escanejada).
 • Currículum Vitae. Molt important: incloure telèfon de contacte amb codi internacional.
 • Títol Universitari que permeti accedir als estudis de master (Batxiller, Graduat, Llicenciat, Enginyer o equivalent), o bé un certificat de titulació en tràmit.
 • Una carta de recomanació d'un professor, catedràtic o directiu universitari, avalant acadèmicament al candidat. Incloure e-mail de contacte de la persona firmant (escanejat).
 • Una carta d'un directiu o empresari avalant professionalment al candidat. Incloure e-mail de contacte de la persona firmant (escanejat).
Aquesta documentació haurà de comprimir-se en un màxim de 3 arxius .ZIP amb els següents codis: Cognom1.Cognom2.Nom.nºd’ arxiu.Master (Exemple: Perez.Martinez.Pedro.1.MBAPT, seria el primer arxiu enviat per Pedro Perez Martínez per aplicar al MBAPT) i ha de dipositar-se en www.masterslasalle.net/inscripciones.
up

Selecció i Concessió
Jurat: El jurat estarà format per membres de la Direcció Acadèmica del Programa de Màsters La Salle.

Criteris: El jurat valorarà la capacitat dels sol•licitants per desenvolupar i cursar el màster així com les seves qualitats personals per col·laborar amb LA SALLE en les tasques assignades.
up


PDF informatiu Taula Beques Campus Barcelonaup


Per a més informació
LA SALLE
Telf: +34 932 902 404 • Fax: +34 932 902 443
E-mail: master@lasalleonline.netwww.masterslasalle.net
up
   © 2009 Tots els drets reservats. Web desenvolupada per "Centre de Serveis Informàtics" - Powered by Polymita Technologies - Avís legal
IACBE AACSB CLADEA IALU